Klubbens historie

 

Holbæk arkæologiklub blev stiftet den 28. november 1957, og er dermed Danmarks ældste arkæologiklub.Kræfterne bag stiftelsen af klubben var primært kunstmaleren Henry Bech, hvis stregtegninger illustrerer disse sider.Det hele startede med et arkæologihold under Aftenhøjskolen i Holbæk i 1955. Holdet var ikke vældig stort, men interessen hos de fremmødte var til gengæld overvældende stor, hvorfor der også oprettedes et nyt hold i 1956 med næsten alle de gamle deltagere samt en del nye elever.

Allerede i 1955 var der fra flere sider røster fremme om, at danne en forening eller klub for arkæologisk interesserede. Slut på vinteren 1956 under en ekskursion til Henry Bech i Ordrup, blev spørgsmålet igen bragt på bane. Man enedes om at forsøge at oprette denne forening, som så længe havde været på tale. Dens navn skulle være Holbæk Arkæologiklub.Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 28. november 1957 på frk. Olsens Pensionat. Her blev de vedtægter vedtaget, som stadig, på nær nogle få ændringer, er gældende for klubben.I henhold til disse vedtægter har klubben til formål ved foredrag, studiekredse, museumsbesøg, udflugter m.m. at skabe større interesse for og øget kendskab til Danmarks oldtid.I nogle år foretog klubben udgravninger under ledelse af Svend Bue Madsen fra Nationalmuseet. I denne periode udgravedes blandt andet en stenalderboplads i Åmosen. Senere under ledelse af magister E. Bendixen ligeledes fra Nationalmuseet udgravedes en bronzealdergrav i Fårevejle.

Klubben idag

Som medlem af Holbæk Arkæologiklub modtager du mindst fire gange årligt klubbens nyhedsbrev, som orienterer dig om klubbens aktiviteter samt om arkæologiske kurser, udstillinger m.m. i andre organisationer.

Klubben afholder foredragsaftener med arkæologisk indhold – nogle af disse i samarbejde med Folkeuniversitetet i Holbæk – samt medlemsaftener med interne eller eksterne foredragsholdere samt socialt samvær.

Klubben afholder mindst to gange om året udflugter til seværdigheder af arkæologisk interesse, museer og lignende rundt om i landet.

Som medlem vil du have mulighed for at deltage i udgravninger under ledelse af museumsinspektør, arkæolog Niels Wickman fra Holbæk Museum, med hvilket klubben har et tæt samarbejde.

Logoets baggrund

Tegningen er et udsnit fra det ældste billede af danskere og stammer fra en urokseknogle.

Knoglen er fundet tilbage i 1940, i en lille mose på Ryemarksgård ved Jystrup i Ringsted kommune. Knoglen stammer fra maglemosekulturen, ca. 8000 f.kr. (Læs Nationalmuseet beskrivelse eller se deres 3D fremstilling)