Klubbens historie

 

Holbæk arkæologiklub blev stiftet den 28. november 1957, og var dermed Danmarks ældste arkæologiklub i 2017. Kræfterne bag stiftelsen af klubben var primært kunstmaleren Henry Bech, hvis stregtegninger illustrerer disse sider. Det hele startede med et arkæologihold under Aftenhøjskolen i Holbæk i 1955. Holdet var ikke vældig stort, men interessen hos de fremmødte var til gengæld overvældende, hvorfor der også oprettedes et nyt hold i 1956 med næsten alle de gamle deltagere samt en del nye elever.

Holbæk Arkæologiklub så sig desværre nød til at lukke ved en ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2017. Der var ikke længere den fornødne tilgang af nye medlemmer, og de ældre medlemmer var blevet lidt ældre.Allerede i 1955 var der fra flere sider røster fremme om, at danne en forening eller klub for arkæologisk interesserede. Slut på vinteren 1956 under en ekskursion til Henry Bech i Ordrup, blev spørgsmålet igen bragt på bane. Man enedes om at forsøge at oprette denne forening, som så længe havde været på tale. Dens navn skulle være Holbæk Arkæologiklub. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 28. november 1957 på frk. Olsens Pensionat. Her blev de vedtægter vedtaget, som på nær nogle få ændringer, var gældende for klubben i hele dens levetid. I henhold til disse vedtægter havde klubben til formål ved foredrag, studiekredse, museumsbesøg, udflugter m.m. at skabe større interesse for og øget kendskab til Danmarks oldtid. I nogle år foretog klubben udgravninger under ledelse af Svend Bue Madsen fra Nationalmuseet. I denne periode udgravedes blandt andet en stenalderboplads i Åmosen. Senere under ledelse af magister E. Bendixen ligeledes fra Nationalmuseet udgravedes en bronzealdergrav i Fårevejle.

Det er for mange med blødende hjerte, men som arkæologiinteresseret ved vi også at alle perioder har en ende og dette blev så vores.

Nogle af aktiviteterne, så som ”dyssepleje”, foredrag og vores gode kontakter bliver bibeholdt, men i nyt og spændende regi af Lokalhistorisk Forening Jernløse. Vi samarbejder stadig med Museum Vestsjælland og de samarbejdspartnere som hører til arkivet.

Her på hjemmesiden vil du fortsat kunne følge de små historier, og er du medlem i Lokalhistorisk Forening Jernløse, vil du modtage nyhedsbreve og information om aktiviteter, se evt. mere på http://jernloesearkiv.dk/

Logoets baggrund

Tegningen er et udsnit fra det ældste billede af danskere og stammer fra en urokseknogle.

Knoglen er fundet tilbage i 1940, i en lille mose på Ryemarksgård ved Jystrup i Ringsted kommune. Knoglen stammer fra maglemosekulturen, ca. 8000 f.kr. (Læs Nationalmuseet beskrivelse eller se deres 3D fremstilling)

Vertical Menu

Search

Categories

  • Ingen kategorier